Aktualności

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
25.03.2017 r. (sobota)
Msze Święte - 8.00, 10.00, 17.00
Schola - godzina 13.00 (na plebanii)